Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/einregis/public_html/index.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/einregis/public_html/index.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/einregis/public_html/index.php on line 31
Inregistrare Marci
image

BREVETE TURISM

Orice persoana care asigura conducerea operativa a unei agentii de turism, a unei filiale a acesteia din alta localitate sau a unei structuri de primire este obligata sa detina brevet de turism, prin care se atesta pregatirea profesionala in domeniul turismului.

Brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice.

Conducerea operativa a unei structuri de primire turistice sau a unei agentii de turism trebuie sa fie asigurata de o persoana fizica care detine brevet de turism in domeniu ori certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau diploma de licenta/masterat privind absolvirea cursurilor universitare in domeniul turismului.

In functie de nivelul si de pregatirea profesionala, precum si de indeplinirea criteriilor prevazute de lege, se elibereaza brevet de turism pentru urmatoarele functii:

 • manager in activitatea de turism;
 • director de agentie de turism;
 • director de hotel;
 • director de restaurant;
 • cabanier.

Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decat cele inscrise pe acesta, astfel:

 • managerul in activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute mai sus;
 • directorul de hotel poate asigura fie functia inscrisa in brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare.

In vederea obtinerii brevetului de turism persoana fizica trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

 • cerere;
 • curriculum vitae, cu precizarea expresa a pregatirii profesionale si a experientei profesionale, precum si cu urmatoarea declaratie: "Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa imi fie anulat brevetul de turism.";
 • copie de pe actul de identitate;
 • copii de pe actele care atesta pregatirea profesionala;
 • atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierului;
 • certificat de cazier judiciar.

Brevetul de turism pentru manager in activitatea de turism se elibereaza pentru:

 • absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate cu profil de turism, absolventul unui master sau doctorat in turism;
 • absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala in turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.

Brevetul de turism pentru director de agentie de turism se elibereaza pentru:

 • absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatilor agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;
 • absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.

Brevetul de turism pentru director de hotel se elibereaza pentru:

 • absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;
 • absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.

Brevetul de turism pentru director de restaurant se elibereaza pentru:

 • absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;
 • absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.

Brevetul de turism pentru cabanier se elibereaza pentru:

 • absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de cabanier;
 • absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de cabanier.

Procedura inregistrare-eliberare brevet:

Documentatia pentru eliberare brevet de turism se transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului - Directia generala control si autorizare pentru turism.

 • Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de minister.
 • Prelungirea termenului de emitere a brevetului, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
 • Brevetul de turism se considera acordat in situatia in care ministerul nu a raspuns in termenul de 30 de zile, cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv un interes legitim al unei terte parti.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia generala control si autorizare pentru turism, va transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii acesteia. Confirmarea de primire a cererii trebuie sa precizeze urmatoarele:

 • termenul de procesare a cererii;
 • caile de atac disponibile;
 • dupa caz, mentiunea ca, in lipsa unui raspuns in termenul specificat, brevetul de turism se considera acordat.

In cazul unei cereri sau al unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii.

In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, solicitantul este informat in cel mai scurt termen, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii.

In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea brevetului de turism, acestuia i se comunica in scris motivul in termenul prevazut in confirmarea de primire a cererii.

Important! Brevetul de turism se elibereaza pe o perioada nelimitata.

In cazul pierderii sau deteriorarii brevetului de turism actele necesare sunt:

 • cerere de eliberare a brevetului de turism;
 • copie dupa actul de identitate;
 • copie dupa anuntul de pierdere a brevetului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei;
 • copie a brevetului sau originalul celui deteriorat;
 • certificat de cazier judiciar;

In cazul schimbarii numelui se prezinta urmatoarea documentatie:

 • cerere de eliberare a brevetului de turism;
 • copie dupa actul de identitate;
 • copie dupa certificatul de casatorie/divort;
 • brevetul in original;
 • certificat de cazier judiciar.

Retragerea brevetului de turism

Conform art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, brevetul de turism se retrage de Ministerul Turismului in una dintre urmatoarele situatii:

 • cand nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza eliberarii acestuia;
 • cand, din motive imputabile titularului brevetului de turism, s-a anulat licenta de turism sau, respectiv, certificatul de clasificare a structurii de primire turistice pe care acesta o conduce.

Termenul de eliberare a licentei de turism este de 30 de zile de la de la data inregistrarii documentatiei complete.