Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/einregis/public_html/index.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/einregis/public_html/index.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/einregis/public_html/index.php on line 31
Inregistrare Marci
image

REINNOIRE MARCI

Inregistrarea marcii produce efecte cu incepere de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani.

Reinnoirea inregistrarii marcii se poate cere inainte de expirarea duratei de protectie in curs, dar nu mai devreme de 3 luni inainte de expirarea acestei durate. Reinnoirea inregistrarii nu poate aduce marcii modificari esentiale.

Important! La cererea titularului, inregistrarea marcii poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.

Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii va contine:

  • solicitarea expresa a reinnoirii inregistrarii marcii;
  • datele de identificare a titularului si daca este cazul, numele si domiciliul, respectiv sediul mandatarului;
  • numarul de inregistrare a marcii in Registrul National al Marcilor;
  • data depozitului reglementar al cererii de inregistrare a marcii;
  • semnatura titularului, a persoanei autorizate de titular sau semnatura mandatarului, dupa caz;
  • dovada platii taxei prevazute de lege pentru reinnoirea inregistrarii marcii.

Cand titularul solicita reinnoirea numai pentru o parte din produsele si serviciile inscrise in Registru National al Marcilor, acesta va indica si numele acelor produse sau servicii pentru care se solicita reinnoirea inregistrarii marcii.

Daca cererea de reinnoire, prezentata in termenele stabilite, nu contine unul din elementele prevazute de lege, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci notifica solicitantului neregulile constatate si acorda un termen de 3 luni pentru remedierea acestora. In lipsa unui raspuns in termen, cererea de reinnoire a inregistrarii marcii se respinge. Solicitantul cererii de reinnoire poate contesta decizia de respingere a reinnoirii inregistrarii.

Pe durata protectiei marcii, titularul poate solicita la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci,cu plata taxei prevazuta de lege, introducerea de modificari neesentiale ale unor elemente ale marcii, inclusiv privind numele sau adresa titularului, dar sub conditia ca asemenea modificari sa nu afecteze imaginea de ansamblu a marcii.

In situatia in care cererea de reinnoire a inregistrarii indeplineste conditiile legale, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) elibereaza certificatul de reinnoire si il comunica titularului marcii.

Reinnoirea inregistrarii marcii se inscrie in Registrul National al Marcilor si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI), in termen de 6 luni de la depunerea cererii de reinnoire la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Important! Reinnoirea inregistrarii marcii opereaza incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii duratei de protectie in curs.