Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/einregis/public_html/index.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/einregis/public_html/index.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/einregis/public_html/index.php on line 31
Inregistrare Marci
image

OPOZITII MARCI

Pentru a se inregistra o marca pe cale nationala la Oficiul Roman pentru Inventii si Marci - O.S.I.M., se parcurg mai multe etape:

 • depunerea cererii de inregistrare;
 • examinarea formala;
 • examinarea de fond;
 • publicarea marcii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala;
 • depunerea opozitiei;
 • notificarea opozitiei catre solicitant;
 • eventuala corespondenta purtata cu partile;
 • examinarea opozitiei;
 • decizia Comisiei de Examinare Opozitii;
 • comunicarea deciziei;
 • inregistrarea marcii sau respingerea marcii.

Legea romana defineste opozitia drept un mijloc administrativ (cale de atac "administrativa") acordat tertilor (persoane interesate), in momentul publicarii marcii (dar fara a se depasi termenul legal de 2 luni), carora li se da posibilitatea de a opune drepturi anterior dobandite daca apreciaza ca se aduce o atingere a drepturilor personale prin inregistrarea marcii publicate.

Astfel, legea marcilor si indicatiilor geografice permite persoanelor interesate ca in termen de 2 luni de la data publicarii unei marci in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI) sa se poata opune motivat la inregistrarea respectivei marci.

Persoana interesata este in conceptia legii atat titularul unei marci inregistrate anterior dar si orice persoana care considera ca ii este incalcat dreptul la imagine sau numele patronimic, detinatorii dreptului de utilizare a unor indicatii geografice protejate in Romania, titularii certificatelor de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale, autorii creatiilor artistice sau literare si de asemenea, titularii oricaror altor drepturi anterioare de proprietate industriala care considera ca prin inregistrarea marcii li se incalca drepturi anterior dobandite.

Important! Opozitia trebuie sa fie formulata in scris si este obligatorie plata unei taxe. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va notifica solicitantului opozitia formulata, solicitantul beneficiind de un termen de 3 luni de la comunicare pentru a-si prezenta punctul de vedere cu privire la opozitie.

Astfel procedura opozitiei se desfasoara numai scriptic, partile trebuind sa formuleze toate apararile doar in scris, prin intermediul unicului document permis de lege (Opozitia respectiv Intampinarea) intrucat Intampinarea nu se mai comunica opozantului ca acesta sa aiba posibilitatea de a mai aduce argumente suplimentare.

Opozitiile se solutioneaza de catre o comisie de examinare opozitii din cadrul departamentului Marci al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, formata din trei specialisti, dintre care unul este examinatorul care a intocmit raportul de examinare al marcii.

Reaua credinta la inregistrarea unei marci poate fi invocata doar in cadrul procedurilor in instanta, comisia de examinare opozitii neavand competente in acest sens. Ca o exceptie de la aceasta regula, comisia de examinare opozitii este competenta sa solutioneze opozitiile formulate de titularul unei marci cand inregistrarea marcii este ceruta de mandatarul titularului marcii in nume propriu si fara consimtamantul titularului.

Decizia comisiei de examinare opozitii poate fi contestata in termen de 3 luni de la comunicare.

Daca in urma raportului trimis de noi aflati ca a fost depusa o marca identica sau similara cu a dumneavoastra si in consecinta doriti sa va opuneti la inregistrarea acestei marci, noi va putem asista in aceasta procedura formuland si depunand opozitia la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM).

Procedura opozitiei

Opozitia se poate depune in termen de 2 luni de la momentul publicarii marcii si poate fi formulata de orice persoana interesata.

Opozitiile trebuie sa fie formulate in scris, motivat si cu plata taxei prevazute de lege. La cererea solicitantului, titularul marcii care a formulat opozitia prezinta la OSIM dovada ca:

 • in cursul unei perioade de 5 ani care preceda data publicarii marcii asupra careia s-a formulat opozitia, marca anterioara a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata sau;
 • exista motive justificate pentru neutilizarea marcii cu privire la care s-a facut opozitie. OSIM notifica solicitantului cererii de inregistrare a marcii opozitia formulata, indicand numele persoanei care a formulat-o, precum si motivele opozitiei privind inregistrarea marcii.

In termen de 30 zile de la data notificarii opozitiei, solicitantul poate prezenta punctul sau de vedere.

Opozitia formulata cu privire la cererea de inregistrare a marcii publicata se solutioneaza de o comisie din cadrul Serviciului marci al Oficiului de Stat Pentru Inventii si Marci - OSIM.